Spółka Erbeo Services Sp. z o. o. realizuje Projekt B+R pn. „Erbeo”. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1.100.000 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszem SpeedUp Bridge Alfa ASI sp. z o.o. realizującego projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Zapytaj o Erbeo

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz rozpocząć współpracę z Erbeo